Leerlingen van groep 4 doen tweemaal per jaar een Cito-toets van het LVS. De eerste toets is in januari en heet de M4-toets. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en is de zogenaamde E4-toets. Wat is nu belangrijk om als ouders en opvoeders over deze toets te weten? Met dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito-toetsen van groep 4. Daarmee bent u geïnformeerd. 

 

Welke toetsen 

Om direct met de deur in huis te vallen zijn dit de Cito’s die in januari en mei worden afgenomen: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De leerlingen worden getoetst over alle lesstof die aan bod is gekomen. Dat gaat dus over: rekenen met tientallen en tot en met de honderd, rekenen met erbij en eraf, delen en vermenigvuldigen. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest via woorden die leerlingen in deze groep moeten kunnen. Bij begrijpend lezen en tekstbegrip gaat het om de manier waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Al deze vakken en onderdelen komen door het leerjaar heen aan de beurt en zouden dus gemaakt moeten kunnen worden. 

 

Belang van de toetsen 

Om welke reden neemt de basisschool de toetsen af? Wat is zo zinvol aan de scores van kinderen? De school doet er alles aan om het leren van kinderen in beeld te brengen. Door tweemaal per jaar te toetsen is het leergedrag te signaleren. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen genoeg vooruit gaan. Als dat niet zo is, dan ken een plan worden opgesteld om de leerling verder te helpen in het leren. Ook zijn de scores belangrijk voor de overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee. 

 

Voorbereiding op de toetsen 

Het is zeker zo dat de basisschool leerlingen voorbereid op de toetsen van januari en mei. Alle inhoud van de Cito-toets komt het hele jaar aan bod. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf op school worden voorbereid op de Cito’s. Toch gaat die vlieger niet altijd op, want de Cito-toetsen verschillen van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de manier van vragen stellen is anders dan op de methodetoetsen. Het is dus niet raar dat de meeste ouders ervoor kiezen om met hun kind te Cito-toetsen voor te bereiden. Dat vraagt om goede oefenboeken, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om leerlingen goed voor te bereiden op de Cito M4 en E4. 

 

Cito thuis oefenen 

Educazione Publishers heeft drie oefenboeken uitgebracht voor kinderen in groep 4. In deel 1 worden kinderen klaargestoomd op de onderdelen van M4, terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van deel 1 en 2. Meer dan 33 opdrachten per boek bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 te trainen met uw kind. Wat betreft de vakken begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en rekenen, komt alle inhoud aan bod. De professionele oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen te trainen op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek verkrijgbaar. Voor meer info bezoek je deze pagina.

 

Eindwoord

Als je kind in groep 4 zit worden 2 heel belangrijke toetsen gehouden: de Cito M4 en de Cito E4. Deze toetsen gaan over spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van leerlingen laten zien. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn besluiten veel ouders om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen. De oefenboeken van Educazione kunnen daarbij helpen. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen zeer stevig en uitgebreid getraind in alle onderdelen van groep 4. 

 

 

© Copyright Groep 4 ouders